DIS-Norge
 
  English Norsk  

VI FANT PERSONEN PÅ BILDE

På en dødsboauksjon i Grimstad ble det funnet 4 portretter

Portrettene hadde navn påført og dermed skulle det være mulig å finne litt om hva dette dreide seg om. Portrettene var alle tatt hos fotograf Chr. E. Larsen i Sarpsborg. Det framkommer ikke så tydelig på de skannende bildene. Men fotografens navn er preget inn i pappen bildene er montert på. Man skulle tro at de fire personene har felles tilknytning til Sarpsborgområdet siden de er tatt hos samme fotograf og funnet samme sted, men det er ikke noe annet som knytter dem sammen. I hvert fall ikke som er kjent eller som framgår av bildene. De kan ha sittet i samme styre eller på annen måte vært engasjert i samme foretak.

Tre av de fire navnene er vanlige norske navn,men den fjerde har noe sydlandsk over seg. To av personene kan lett identifiseres siden vi har et fullt lesbart navn der både fornavn og etternavn. Noen vanlige søk gir oss en del informasjon om to av personene, men de to siste gir oss en del vansker. Det er to forskjellige årsaker til det. Vi mangler et fornavn og har et litt utydelig etternavn.

Etter at bildene var omtalt i «Slekt og Data» har noen av etterkommerne tatt kontakt og meldt sin interesse for bildene. Bildene blir sendt til etterkommerne og det er hyggelig å få litt bakgrunnsinformasjon og litt om etterkommere. Noe av dette tar vi med.

Domenico Erdmann

Denne karen var en nøtt. Etternavnet er ikke helt lett å lese og det så ut som «Somann». Med det som utgangspunkt finner vi ikke noe å gå videre med. Navnet Somann finnes, men ikke med det fornavnet. Så var det et klokt hode som tok forstørrelsesglasset og fantasien til hjelp. Hva annet kunne det stå. Hvis vi ser første bokstav i etternavnet som en «E» der det er borte litt fra toppen og kanskje også litt nederst, kan de to neste bokstavene være «rd», med en ganske lav «d» riktignok.

Domenico Erdmann er ingen ukjent herre. Han ble født i Bergen 23. mars 1879 og døde i Oslo 5. oktober 1940. Hele familien flyttet til Oslo før 1900. Vi finner dem i folketellingen 1900 i Pilestredet 65. Faren var billedskjærer og tegnelærer Hans Johan Johannesen født 1851 i Bergen. Moren var Hansine født 1850 i Århus i Danmark.

Domenico Erdmann virket som teknisk konsulent for en rekke restaureringsarbeider og var formgiver, maler og fotograf. Det startet med restaureringen av Viborg kirke i Danmark og Ullern kirke i Oslo. Navnet finnes i rundt 350 bøker på Nasjonalbiblioteket og han skrev også flere bøker selv. Han var toneangivende, kanskje dominerende i arbeid med restaurering av kirkeinteriør og altertavler. Han vant førstepremie i en åpen konkurranse om å utforme segl for høyskolen i Trondheim. Det kan også nevnes at han testamenterte sine bøker til Bergens bibliotek. For øvrig er det mye interessant lesing på nettet (Se: https://nkl.snl.no/Domenico_Erdmann eller https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Domenico_Erdmann). Der finnes også et selvportrett han har tegnet som bekrefter at dette er riktig person.

Vi vet at han var i Skjeberg i 1919 og i Glemmen i 1927 i forbindelse med arbeider på kirkene der. Det kan være sannsynlig at han var hos fotografen i forbindelse med oppholdet. Det virker også sannsynlig at han traff både byggmester Fjeldbraaten og sjefen på Ise Brug i forbindelse med arbeidet sitt. Hvordan bildene havnet i Grimstad, er vanskeligere å forklare.

Lokalhistoriewiki.no har en ganske omfattende beretning om han og det er også en rekke bilder han har tatt ved sine reiser for å bistå i forskjellige restaureringer. Fra 1919 var han statens konsulent ved restaurering av kirker og han skal ha besøkt over 400 kirker i embeds medfør.