DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kilderegistreringer i Østfold

 

 

Kilden inneholder byprivilegiene
for Fredrikshald i perioden 1665 - 1687
... hva som byen kunne beskjeftige seg dvs. tillatelsen
til at Fredrikshald kunne bli by.

 

Askim kommunes skattelister for   årene 1884 - 1889. Vi takker Askim Historielag for samarbeide.

 

 

    Trøgstad Prestegjeld,
    Protokoll for de fattige,
    1740 - 1818.

 

 

     

Hjelp jeg har slekt i Amerika

Et kort resyme av presentasjon av Marius Hellerud. Inneholder også de viktigste linkene.

Skatteliste for Sarpsborg 1847

Skattelisten er avfotografert fra IKA Østfold. Listen omfatter 17 tettskrevne sider.

 

Formueskatten i Moss 1789

Dette er 47 sider som dels er maskinskrevet og dels orginalmateriale fra et hefte som Moss Historielag ga ut i 1991

 

Liste over døde i indre Østfold etter 1920

Listen er samlet av Jul Aage Krosby Mysen. I perioden 1920 til 1986 er dette ikke gjengitt andre steder. Etter 1986 er også dødsannonsene skannet og ligger søkbare.

Spydeberg Jordebog 1836

Dette er avfotografert 15 sider med håndskrevet oversikt over gårder og oppsittere i Spydeberg 1836

 

 

Lodtrekningslister (soldatregistreringer) for Raade, Rygge og Moss 1880 til 1905 

Lodtrekningslister var oversikt over menn som kunne brukes til soldater. Listene finnes for Moss, Rygge og Raade for perioden 1885 til 1910. (Innholdsfortegnelsen viser til hver liste)

 

Innvandrede svensker til Eidsberg 1850 til 1910

Eidsberg historielag transkriberte kirkebøkene fra 1814 til 1910 og her er 36 sider med innvandrede svensker.

Folketellingen for Moss i 1914.

Over to tusen sider med personopplysninger fra kommunal folketelling for 1914

Folketellingen for Moss i 1930

Over to tusen sider med personopplysningene fra den kommunale folketellingen i 1930