DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Østfold sitt årsmøte 2015

Lørdag 7. mars 2015 var det igjen årsmøte for DIS-Østfold.

Styret i DIS-Østfold 2015


Foran fra venstre: Henning Pytterud, Odd Marthinsen, Jorunn Thoresen og Randi Skjeltorp Andresen.
Rad to fra venstre (bak Jorunn): Cathrine Apelseth-Aanensen, Laila Synøve Storli, Kari Markrud Schiøtz.
Bakerst: Liv Berger

Alle vi i DIS-Østfold sitt styre gleder oss til å fremme enda mer slektsforskerglede gjennom året som kommer.

Årsmøte 2015

Etter at vår styreldere Odd Marthinsen ønsket oss velkommen, var det Henning Pytterud (styremedlem og leder for DIS-Østfolds sitt lokkallaget i Mysen) som ble valgt til å lede årsmøte.


Henning Pytterud.

Vil du vite mer hva som skjedde på årsmøte kan du lese hele årsmøtereferatet her.

Kasserer Jan Moen gikk av etter 4 år i DIS-Østfold sitt styre. Han ble behørlig appludert og selvsagt vanket det blomster.


Forhenværende kasserer Jan Moen og styreleder Odd Marthinsen.

Flere av oss i styret i DIS-Østfold vil fortsette et år til men kasserer, ett styremedlem og en 2. varamedlem var på valg.

Forhenværende styremedlem Liv Berger ble valgt som kasserer, Laila Synøve Storli var på gjenvalg til styret og Randi Skjeltorp Andresen ble valgt inn som 2. varamedlem.

Møtet ble avsluttet med en innføring i søking i Digitalarkivet ved Kari Markrud
Schiøtz.