DIS-Norge
 
  English Norsk  

TOR GERVIN: FATTIGPROTOKOLLEN

Slekt og Data Østfold, 1. oktober 2016, klokka 11:00 på Roald Amundsens Minne (RAM), Vesten, Borge. Framveien 9, 1659.

 
Tor Gervin fra Slekt og Data Vestfold holder foredraget "Fattigprotokollen".
I familiens glemmebok fant Tor husmannsenken Marthe Hansdatter, som "overgives til Kammerherre Treschows Forsørgelse under Control af Fattigcommissionen". Gjennom 12 år var Marthe på legd. Også neste generasjon kom på fattigkassa. Tor forteller gripende historie som bidrar til forståelse for klassereisen dit vi er i dag, samtidig som han viser hvor og hvordan han har funnet opplysningene.
Som vanlig har vi kaffepause ca. midt i møtet. Inngang kr. 50.- som inkluderer kaffe/vaffel. Utlodning.
Alle velkommen!
 

INNBYR TIL KURS I GOTISK HÅNDSKRIFT

 

HJELP, JEG HAR SLEKT I AMERIKA!

Slekt og Data Østfold, medlemsmøte lørdag 10. september 2016, klokka 11:00

Sted: Roald Amundsens Minne, Vesten, Borge. Framveien 9, 1659 Torp.
 
MARIUS HELLERUD holder foredraget:
 
- Hjelp, jeg har slekt i Amerika! - Hvordan bruke internett til å finne slektninger i Nord-Amerika? Hovedfokuset ligger på USA, men berører også Canada.
Marius Hellerud er kjent for sine store kunnskaper om å finne sin slekt i Amerika. Han har selv gransket sin egen slekt der, og har opparbeidet mye av sine kunnskaper gjennom dette arbeidet.
 
Som vanlig har vi kaffepause ca. midt i møtet. Inngang kr. 50.- som inkluderer kaffe/vaffel. Utlodning.
Alle velkommen!
 

VI FANT PERSONEN PÅ BILDE

På en dødsboauksjon i Grimstad ble det funnet 4 portretter

Portrettene hadde navn påført og dermed skulle det være mulig å finne litt om hva dette dreide seg om. Portrettene var alle tatt hos fotograf Chr. E. Larsen i Sarpsborg. Det framkommer ikke så tydelig på de skannende bildene. Men fotografens navn er preget inn i pappen bildene er montert på. Man skulle tro at de fire personene har felles tilknytning til Sarpsborgområdet siden de er tatt hos samme fotograf og funnet samme sted, men det er ikke noe annet som knytter dem sammen. I hvert fall ikke som er kjent eller som framgår av bildene. De kan ha sittet i samme styre eller på annen måte vært engasjert i samme foretak.

Tre av de fire navnene er vanlige norske navn,men den fjerde har noe sydlandsk over seg. To av personene kan lett identifiseres siden vi har et fullt lesbart navn der både fornavn og etternavn. Noen vanlige søk gir oss en del informasjon om to av personene, men de to siste gir oss en del vansker. Det er to forskjellige årsaker til det. Vi mangler et fornavn og har et litt utydelig etternavn.

Etter at bildene var omtalt i «Slekt og Data» har noen av etterkommerne tatt kontakt og meldt sin interesse for bildene. Bildene blir sendt til etterkommerne og det er hyggelig å få litt bakgrunnsinformasjon og litt om etterkommere. Noe av dette tar vi med.

 

Cathrine Apelseth-Aanensen innvalgt i styret i Slekt og Data (DIS-Norge)

Landsmøtet i Bergen er nå over. Der ble nytt styre for de to neste årene valgt. 

Tone Moseid fra Vestfold ble enstemmig gjenvalgt til styreleder. Ellers ble fire nye medlemmer valgt inn, og tre gjenvalgt. Disse er:

  • Morten Thorvaldsen (1978) fra Vestfold, styremedlem
  • Per Ove Uthaug (1948) fra Hordaland, styremedlem.
  • Jonny Lyngstad (1950) fra Møre og Romsdal, styremedlem.
  • Bente Nordhagen (1955) fra Nord, styremedlem.
  • Viggo Eide (1955) fra Salten, styremedlem.
  • Trond Gangnes (1956) fra Oppland, styremedlem.
  • Cathrine Apelseth-Aanensen (1966) fra Østfold, varamedlem.
  • Harald Djupvik (1957) fra O/A, varamedlem.
 

GRAVMINNER - GODE NYHETER FOR BORGE OG TORSNES

Bilder er nå lagt til på "GRAVMINNER" for Borge og Torsnes. Vi må nesten si endelig! Vi har lenge savnet bilder i gravminnedatabasen, men nå kan alle som har slekt og venner gravlagt i Borge og Torsnes se bilde av gravstedene i tillegg til navn, bosted, dødssted, datoer og født, død og begravet. Denne databasen ligger på DIS-Norges hjemmeside og er en av de mest besøkte nettstedene og slektsforskere. Det har vært ca. 110 millioner søk siden 2005 i over 2,6 millioner gravminner er registrert.

En takk til Pål Pedersen og Arild Talm som har tatt bildene.

 

 

NYTT NUMMER AV ØSTFOLD-DIS

Nytt nummer av Østfold-dis er sendt ut til medlemmene. Denne gang har vi brukt 18 sider. Hovedartikkelen har vårt nye styremedlem, Morten Edvardsen fra Moss, skrivet. Den går over hele 10 sider:

"I Moss, i Kanalparken, og med blikket rettet mot havet, står en ni fot høy statue av en kvinneskikkelse. En inskripsjon forteller at dette er the Norwegian Lady, og at det står en maken statue i badebyen Virginia Beach, på den andre siden av Atlanterhavet, i USA. Det står videre at statuene ble reist den 22. september 1962, og er et minnesmerke over barken «Dictator» av Moss som forliste i 1891 ved Virginia Beach i en nordøstlig storm og menneskene som mistet livet den gangen."

Dette nummeret finner våre medlemmer også her på hjemmesiden. Se i venstre meny.

God lesing!

 

 

Nyvalgt styre i DIS-Østfold

Etter et godt gjennomført årsmøte, 12. mars, ble det valgt nytt styre bestående av følgende medlemmer:

Leder Odd Marthinsen, gjenvalgt for 2 år.

Sekretær Randi Skjeltorp Andresen, valgt for 2 år.

Kasserer Liv Berger, ikke på valg.

Styremedlem Henning Pytterud, gjenvalg for 2 år.

Styremedlem Laila Synnøve Storli, ikke på valg.

Styremedlem Morten Edvardsen, nyvalgt for 2 år.

Varamedlem Viola Johansen, nyvalgt for 1 år.

Varamedlem Kari Stumberg Omholt, nyvalgt for 2 år.

 

 

Bilde: Bak fra venstre Odd Marthinsen, Kari Stumberg Omholt, Morten Edvardsen og Henning Pytterud. Foran Laila Synnøve Storli og Randi Skjeltorp Andresen.

 

 

DIS-ØSTFOLD PÅ ARKIVBESØK

DIS-Østfold har hatt et framstøt for å finne medlemmer som vil være med på dugnad i registrering og avfotografering. Vi fikk samlet 3-4 interesserte som ble med på besøk hos Østfold interkommunale arkivselskap IKS. Vi ble vist rundt i lokalene ved Skjeberg gamle rådhus. Arkivleder Lene-Kari Bjerketvedt og Kjell Antonsen viste oss eksempler på hvilke genealogiske godbiter som burde avfotograferes. Det viser seg at for Moss foreligger det lokale folketellinger helt fram til krigens slutt. Disse synes vi bør prioriteres. Denne gruppa i DIS-Østfold kommer sammen til nytt møte for å teste ut foto, stativer, lys og andre teknikker, før vi setter i gang.

 

På bilde ser vi fra venstre: Vidar Løkkeberg, Tor Lauvstad, Henning Pytterud, Kaare Breda og arkivleder Lene-Kari Bjerketvedt. (Foto: Odd Marthinsen)

 

 

Hvordan levde våre forfedre? Livet på en husmannsplass og livet på en eksersisplass 1814

DIS-Østfolds neste medlemsmøte lørdag 13. februar handler om hvordan våre forfedre levde.

Vi vil få et foredrag fra lokalhistoriker og illustratør Eigill Tangen fra Råde kommune, som vil fortelle om hvordan familier levde på en husmannsplass i Østfold og hvordan livet på en eksesisplass i 1814 var.


Eigill Tangen

Velkommen til medlemsmøte

Lørdag 13. februar 2016 kl. 11.00
på Roald Amundsens Minne (RAM), Vesten i Borge
Det blir servering av vafler og kaffe.

Inngangspenger kr. 50,-

Veibeskrivelse og kart til RAM

 

Syndiker innhold