DIS-Norge
 
  English Norsk  

HUSK ÅRSMØTE

Lørdag 18. mars kl. 11.00 holder Slekt og Data Østfold Årsmøte på RAM. Her gis det mulighet for å diskutere lagets arbeid og gi styret impulser for videre arbeid. Styrepapirer finner dere på denne hjemmesiden, se venstre meny "Årsmøter". (Må være innlegget).

Etter kaffepausen skal Kari Schiøtz vil vise oss søking på Internett, hvordan man begrenser søket, f.eks. bare søke i norske eller kanskje heller i svenske sider, litt søketips, litt forskjellen på hva du kan google og hva som finnes i dypweb.

Alle medlemmer velkommen!

 

 

 

KJEMPEFIN SLEKTSFORSKERDAG

SLEKT OG DATA ØSTFOLD takker alle som var innom Slektsforskerdagen på RAM og gjorde dette stevnet til et kjempefint treff. Alle ca. 100 personer som kom synes de fikk med seg kunnskap om vår felles hobby, noe å jobbe videre med. Hele tre foredrag var også positivt synes de fleste.

Temaet for dagen var "Svensker i Østfold" traff bra, viser mange tilbakemeldinger.

Takk til alle som gjorde dette mulig.

 

VELKOMMEN TIL SLEKTSFORSKERDAGEN 2016

Slekt og Data Østfold arrangerer SLEKTSFORSKERDAGEN lørdag 29. oktober på Roald Amundsens Minne (RAM). Vi åpner kl. 10.00 med stand fra Sverige ved Susann Sannefjäll fra Uddevalla. Hun vil hjelpe besøkende med søking i Sverige og hun har svensk slektslitteratur for salg. Videre ha vi stand med Interkommunalt Arkiv Østfold som viser hvilke muligheter slektsforskere har i arkivet i Skjeberg. Family Searsh kommer med tilgang til mange databaser i Amerika og verden forøvrig, til stor hjelp. Askim Historielag og andre Historielag kommer også. Våre egne krefter i Slekt og Data Østfold vil også hjelpe nye og gamle slektsforskere med å komme videre i sine søken.
 
 Det er tre foredrag denne lørdagen. Først foredrar Odd Marthinsen om "Innvandringen fra Sverige til Østfold", deretter får vi et spennende foredrag av Jon Harald Holm om "Grensetrafikken under krigen". Til slutt vil Henning Pytterud snakke om "Husforhørslengder - hva er det?"
 
Det er servering på RAM denne dagen, der besøkende kan kjøpe kaffe eller mineralvann med noe godt attåt.
 
GRATIS ADGANG! - Vi ønsker alle velkommen - spesielt unge, ferske slektsinteresserte.
 

"ØstfoldDIS" har nå blitt "Østfoldslekt"

 

 

 

 

Høstens nummer av nye "Østfoldslekt" er nå lagt ut for lesing av medlemmer av Slekt og Data. Navnebytte er en følge av navnendringen fra DIS til SLEKT OG DATA.

Vi kjører videre med saken om fire portrettfotografier som ble solgt på auksjon i Grimstad. Vi har forsket mye på hvem disse mennene var. Det meste er nå klart, men noen nøtter gjenstår, - så følg med.

Det er også et par artikler med Amerikastoff, pluss mye annet.

God lesing!

 

 

INNBYR TIL KURS I GOTISK HÅNDSKRIFT

 

HJELP, JEG HAR SLEKT I AMERIKA!

Slekt og Data Østfold, medlemsmøte lørdag 10. september 2016, klokka 11:00

Sted: Roald Amundsens Minne, Vesten, Borge. Framveien 9, 1659 Torp.
 
MARIUS HELLERUD holder foredraget:
 
- Hjelp, jeg har slekt i Amerika! - Hvordan bruke internett til å finne slektninger i Nord-Amerika? Hovedfokuset ligger på USA, men berører også Canada.
Marius Hellerud er kjent for sine store kunnskaper om å finne sin slekt i Amerika. Han har selv gransket sin egen slekt der, og har opparbeidet mye av sine kunnskaper gjennom dette arbeidet.
 
Som vanlig har vi kaffepause ca. midt i møtet. Inngang kr. 50.- som inkluderer kaffe/vaffel. Utlodning.
Alle velkommen!
 

VI FANT PERSONEN PÅ BILDE

På en dødsboauksjon i Grimstad ble det funnet 4 portretter

Portrettene hadde navn påført og dermed skulle det være mulig å finne litt om hva dette dreide seg om. Portrettene var alle tatt hos fotograf Chr. E. Larsen i Sarpsborg. Det framkommer ikke så tydelig på de skannende bildene. Men fotografens navn er preget inn i pappen bildene er montert på. Man skulle tro at de fire personene har felles tilknytning til Sarpsborgområdet siden de er tatt hos samme fotograf og funnet samme sted, men det er ikke noe annet som knytter dem sammen. I hvert fall ikke som er kjent eller som framgår av bildene. De kan ha sittet i samme styre eller på annen måte vært engasjert i samme foretak.

Tre av de fire navnene er vanlige norske navn,men den fjerde har noe sydlandsk over seg. To av personene kan lett identifiseres siden vi har et fullt lesbart navn der både fornavn og etternavn. Noen vanlige søk gir oss en del informasjon om to av personene, men de to siste gir oss en del vansker. Det er to forskjellige årsaker til det. Vi mangler et fornavn og har et litt utydelig etternavn.

Etter at bildene var omtalt i «Slekt og Data» har noen av etterkommerne tatt kontakt og meldt sin interesse for bildene. Bildene blir sendt til etterkommerne og det er hyggelig å få litt bakgrunnsinformasjon og litt om etterkommere. Noe av dette tar vi med.

 

Cathrine Apelseth-Aanensen innvalgt i styret i Slekt og Data (DIS-Norge)

Landsmøtet i Bergen er nå over. Der ble nytt styre for de to neste årene valgt. 

Tone Moseid fra Vestfold ble enstemmig gjenvalgt til styreleder. Ellers ble fire nye medlemmer valgt inn, og tre gjenvalgt. Disse er:

  • Morten Thorvaldsen (1978) fra Vestfold, styremedlem
  • Per Ove Uthaug (1948) fra Hordaland, styremedlem.
  • Jonny Lyngstad (1950) fra Møre og Romsdal, styremedlem.
  • Bente Nordhagen (1955) fra Nord, styremedlem.
  • Viggo Eide (1955) fra Salten, styremedlem.
  • Trond Gangnes (1956) fra Oppland, styremedlem.
  • Cathrine Apelseth-Aanensen (1966) fra Østfold, varamedlem.
  • Harald Djupvik (1957) fra O/A, varamedlem.
 

GRAVMINNER - GODE NYHETER FOR BORGE OG TORSNES

Bilder er nå lagt til på "GRAVMINNER" for Borge og Torsnes. Vi må nesten si endelig! Vi har lenge savnet bilder i gravminnedatabasen, men nå kan alle som har slekt og venner gravlagt i Borge og Torsnes se bilde av gravstedene i tillegg til navn, bosted, dødssted, datoer og født, død og begravet. Denne databasen ligger på DIS-Norges hjemmeside og er en av de mest besøkte nettstedene og slektsforskere. Det har vært ca. 110 millioner søk siden 2005 i over 2,6 millioner gravminner er registrert.

En takk til Pål Pedersen og Arild Talm som har tatt bildene.

 

 

NYTT NUMMER AV ØSTFOLD-DIS

Nytt nummer av Østfold-dis er sendt ut til medlemmene. Denne gang har vi brukt 18 sider. Hovedartikkelen har vårt nye styremedlem, Morten Edvardsen fra Moss, skrivet. Den går over hele 10 sider:

"I Moss, i Kanalparken, og med blikket rettet mot havet, står en ni fot høy statue av en kvinneskikkelse. En inskripsjon forteller at dette er the Norwegian Lady, og at det står en maken statue i badebyen Virginia Beach, på den andre siden av Atlanterhavet, i USA. Det står videre at statuene ble reist den 22. september 1962, og er et minnesmerke over barken «Dictator» av Moss som forliste i 1891 ved Virginia Beach i en nordøstlig storm og menneskene som mistet livet den gangen."

Dette nummeret finner våre medlemmer også her på hjemmesiden. Se i venstre meny.

God lesing!

 

 

Syndiker innhold